Våra erbjudanden

På CGI har vi lång och gedigen erfarenhet av att designa, utveckla och leverera webbplatser. Vi har en etablerad leveransprocess och använder oss av beprövad projekt- och utvecklingsmetodik för ett effektivt genomförande, oavsett om det är en externwebb, intranät eller en kampanjwebb som ska utvecklas.
Bild till artikeln

Kommunicera och samarbeta smartare

I dagens snabbt föränderliga värld gäller det att hela tiden kunna ställa om sin organisation efter nya förutsättningar. Det leder till ett ständigt ökande behov att kommunicera, hantera information och samarbeta för att lösa problem – såväl internt som med partners eller kunder.

CGI kan hjälpa till att göra detta arbete smidigare och effektivare. Inom webbleveransenn erbjuder vi olika typer av webblösningar – från interna samarbetslösningar och intranät till externa webbplatser för marknadsföring, försäljning och support. Här ingår även sociala medier, sökmotorer, formgivning och användbarhet.

Våra lösningar svarar primärt mot följande drivkrafter:

 • Behovet av samarbete och innovation kring förändringar i verksamheten.
 • Behovet att kommunicera och möta sin kund på ett bra och enhetligt sätt i digitala kanaler.
 • Behovet att effektivisera sina affärsprocesser genom självservice – där användarna interagerar direkt mot systemen.

Angreppssättet är att utgå från de tre perspektiven verksamhet, användare och teknik. Vi jobbar i team med en mix av verksamhetskompetens, såväl experter inom webb och användbarhet som produktspecialister på ledande webbplattformar. Vi hjälper till från vision och strategi, via design och utveckling, till drift och förvaltning.

Det vi erbjuder och gör

CGI har även ett brett utbud av specifika tjänster inom området. Vi kan, som resurser eller helhetsåtaganden, bland annat erbjuda:

 • Webbstrategi
 • Konceptutveckling
 • Formgivning
 • Användbarhet och interaktionsdesign (för webb och verksamhetsstödjande system)
 • Utveckling av webbgränssnitt och mobila appar (för Android, iOS och Windows)
 • Tillgänglighetsanpassning av webbsidor
 • Mobilanpassning av webbsidor
 • Integration med sociala medier
 • Tester av prestanda, användbarhet och tillgänglighet
 • Sökmotoroptimering och webbanalys
 • Plattformsexperter, arkitekter och utvecklare för de ledande webbplattformarna
 • Utbildningar för redaktörer

Kontakta gärna oss för mer information