Region Gävleborg

Region Gävleborgs intranät
Bild till caset

CGI levererade under 2013 en intranätlösning till Landstinget Gävleborg numera Region Gävleborg.  Lösningen är baserades på EPiServer CMS 7  med Sharepoint 2013 som sökmotor. Sedan dess har vi ett tätt samarbete med Regionen och har vidareutvecklat intranätet med flera funktioner och är snart uppe på version CMS 9+.

Lösningen är även integrerad mot dokumenthanteringssystemet Platina för sökning av dokument och med Microsoft Forefront Identity Manager för hantering av autentintiering, roller och organisationstillhörighet samt ImageVault.

FunkaNu var ansvarig för förstudiearbetet och har tagit fram den grafiska formen.